Công ty cổ phần kiến trúc - Nội thất

Phố Thiết Kế

Đc: 74 Thôi Hữu, P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa
Email: phothietke10@gmail.com
Phone: KTS.Lê Nhung: 0372559079
KTS.Lê Trọng: 0396158898